“Poziv na nadmetanje”, za postupak nabavka radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Borovik, I faza

Poštovani(a),

Naručitelj: OPĆINA ŠOLTA
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: nabavka radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Borovik, I faza,
broj objave: 2016/S 002-0009476.

 

Molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=655047

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Srdačan pozdrav, Narodne novine d.d.
+385 1 6652-899 (pon. – pet. od 8 do 16 sati).
http://www.nn.hr