Dr. sc. Filip Galović, koji je pred dvije godine doktorirao upravo na šoltanskim čakavskim govorima i koji ih i dalje neumorno istražuje, ovaj je tjedan izabran za docenta na Hrvatskome katoličkome sveučilištu u Zagrebu.

U okviru izbora u zvanje docenta dr. sc. Filip Galović je pred tročlanim Povjerenstvom, pred nastavnicima i studentima dana 11. 09. 2017. održao nastupno predavanje s temom iz područja dijalektologije, koje je Povjerenstvo ocijenilo izvrsnim i iznimno kvalitetnim po svim stavkama. U njegovu su nastupnome dijalektološkome predavanju velikim dijelom bili zastupljeni i govori s otoka Šolte, posebice govor Grohota, Donjega Sela i Maslinice te time i opet predstavljeni struci i brojnim slušačima.

Dr. sc. Filip Galović na spomenutome Sveučilištu predaje jezikoslovne predmete, a područje je njegova znanstvenoga interesa jezikoslovlje, s posebnim usmjerenjem na dijalektologiju, sociolingvistiku i hrvatsku kuturu.

Srdačne čestitke dr. sc. Filipu Galoviću uz želje da i dalje kroz svoj znanstveno-nastavni rad s mnogo znanja i ljubavi njeguje hrvatske mjesne govore i dijalekte, koji su dijelom tradicije, običaja i cjelokupne hrvatske kulture, pa time i našega otoka kojega ovaj znanstvenik uvelike promovira među strukom, studentima i cjelokupnoj javnosti.