KNJIŽNICA “GROHOTE”

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE:

  • ponedjeljak: 13:30-19:30
  • od utorka do petka: 07:30-13:30
  • svake prve i treće subote u mjesecu: 08:00 – 13:00

Broj telefona: 021/654 -616

1-Knjižnica „Grohote“
1.1.povijesni pregled

Nastanak narodne knjižnice na Šolti vezan je uz tradiciju narodnih čitaonica koje su nakon osnutka Općine Šolta 1952. godine otvarane u svim mjestima na otoku s ciljem opismenjavanja, educiranja i informiranja domicilnog stanovništva. Današnja jedina knjižnica i čitaonica u Grohotama osnovana je 1957. Godine, a već sljedeće godine za izuzetan rad Prosvjetna skupština kotara Split dodjeljuje joj priznanje za postignute rezultate u kulturno-prosvjetnom radu. No, zbog nedostatka prikladnih prostorija knjižnica 1960. godine biva zatvorena.
Međutim, kako dvije godine kasnije Šolta gubi svoju općinu i uđe u sastav splitske, šoltanski kulturni entuzijasti iniciraju obnovu rada knjižnice. Knjižnica postaje podružnica Narodne knjižnice u Splitu, a prostor šoltanske knjižnice postaje omiljeno okupljalište Šoltana, ali i turista koji tada već polako započinju otkrivati otok. Godine 1965. fond broji preko 1000 jedinica.
Ponovnim ustrojstvom Općine Šolta 1993. godine šoltanska knjižnica dobiva status ogranka Gradske knjižnice „Marko Marulić“ iz Splita i naziv – Knjižnica Grohote. Zahvaljujući stručnoj pomoći i podršci matične knjižnice u Splitu, šoltanska knjižnica razvija se kao suvremeno, multimedijalno i kulturno središte otoka.

1.2.ustrojstvo Knjižnice Grohote

Ukupan fond knjižnice danas broji više od 10.000 obrađenih jedinica knjižne građe i 150 jedinica neknjižne građe (audio, vizualne i elektroničke građe). Najveći dio fonda nabavlja se kupnjom, i to sredstvima Ministarstva kulture (80%) i Općine Šolta ( 20%).
Značajan broj jedinica knjižne i neknjižne građe donacijskog su podrijetla: do danas knjižnica broji 130 fizička i 11 pravnih donatora.
Knjižnični fond organiziran je u dva odjela: Odjel za odrasle i Odjel za djecu i mlade.
Donacijama knjiga na engleskom jeziku ustrojena je i nova zbirka – Strana knjiga ( zbirka knjiga na stranim jezicima).
Posebno mjesto u Knjižnici i u njezinom djelovanju zauzima Zavičajna zbirka.

1.3.Zavičajna zbirka

Inicijacija nastanka ove osobite zbirke seže u 1997. Godinu, kada započinje intenzivno prikupljanje, obrada i ahiviranje građe koja je usko vezana uz otok i otočane. Zahtjevnost organiziranja ove zbirke očituje se u činjenici da tematski prikuplja sve tiskane izvore o Šolti, na Šolti, o Šoltanima na otoku i izvan otoka. Uz to, oblik tiskanog sadržaja nije ograničen samo na knjižnu građu, već obuhvaća časopise, članke, kalendare, karte, sitni tisak, fotografije, razglednice, plakate, pozivnice te audio i video materijale.
Zavičajna zbirka Knjižnice Grohote predstavljena je 2009. godine na 7. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, a uvidom u stanje zavičajnih zbirki uočeno je da se šoltanska knjižnica nalazi na trećem mjestu u Splitsko-dalmatinskoj županiji (nakon Gradske knjižnice Marka Marulića i Narodne knjižnice Supetar).

1.4.Knjižnica Grohote danas

Zahvaljujući angažiranosti i stručnoj pomoći Odjela za katalogizaciju i klasifikaciju GKMM-a, već od 2000. Godine sva građa se obrađuje prema izmijenjenim i dopunjenim UDK oznakama Master Reference Filea. Danas je sva građa knjižnice ujednačena prema svjetskim pravilima.
Katalozi Knjižnice javno su dostupni na web stranici www.gkmm.hr.
Od 1998. godine knjižnica Grohote aktivni je sudionik manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Pod pokroviteljstvom Općine Šolta 2007. Godine Knjižnica Grohote pokrenula je kviz „Boduli i škoj – ka lupar i škrapa“, kojim se potiče poznavanje šoltanske povijesti, kulture i jezika.
Knjižnica Grohote sudjeluje kao suorganizator pjesničke smotre učenika Splitsko-dalmatinske županije „Ča-more-judi“, koja se održava u sklopu „Marulovih dana“ te sudjeluje u dječjem programu Festivala pričanja priča „ Pričigin – PriČAn ti priču“.
Knjižnica „Grohote“ mjesto je u kojem se organiziraju izložbe knjiga, slika, fotografija, inih umjetničkih ostvarenja, dječjih likovnih uradaka; organiziraju kreativne radionice, susreti, promocije.