D O D A T N I J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Šolta radi utvrđivanja II. Liste reda prvenstva

DODATNI Javni poziv za POS
1-ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA – FINALNO!!!!
2-IZJAVA o vlasništvu stana ili kuće – FINALNO!!!!
3-IZJAVA o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće – FINALNO!!!!
4-IZJAVA o izvanbračnoj zajednici – FINALNO!!!!
5-IZJAVA o stanovanju kod člana obitelji – FINALNO!!!!

obavijest-DEŽURSTVO IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ŠOLTA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OBAVIJEST

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šolta zaprimati će Izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća po slijedećem rasporedu:

– 11. i 12. svibnja 2017.- od 8:00 do 15:00 sati
– 13. svibnja 2017.- od 09:00 do 16:00 sati

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šolta radi u prostorijama Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote.

PREDSJEDNICA:

mr.sc. Nataša Nazor Jovović, dipl. iur.