D O D A T N I J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Šolta radi utvrđivanja II. Liste reda prvenstva

DODATNI Javni poziv za POS
1-ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA – FINALNO!!!!
2-IZJAVA o vlasništvu stana ili kuće – FINALNO!!!!
3-IZJAVA o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće – FINALNO!!!!
4-IZJAVA o izvanbračnoj zajednici – FINALNO!!!!
5-IZJAVA o stanovanju kod člana obitelji – FINALNO!!!!