„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

 

obavijest-DEŽURSTVO IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ŠOLTA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OBAVIJEST

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šolta zaprimati će Izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća po slijedećem rasporedu:

– 11. i 12. svibnja 2017.- od 8:00 do 15:00 sati
– 13. svibnja 2017.- od 09:00 do 16:00 sati

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šolta radi u prostorijama Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote.

PREDSJEDNICA:

mr.sc. Nataša Nazor Jovović, dipl. iur.