POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI-krajobrazno uređenje zelenih površina sa dječjim igralištem u sklopu Dječjeg vrtića u Grohotama

POZIV
Troškovnik radova dječjeg vrtića BC
izvadak iz glavnog projekta – prilog 1
izvadak iz glavnog projekta – prilog 2
izvadak iz glavnog projekta – prilog 3
specifikacije biljnog materijala 1
specifikacije biljnog materijala 2
legenda – prilog 1
legenda – prilog 3
STR.6
STR.7
STR.11
šablona delfina (1) (1)

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti- Izgradnja tržnice Grohote i odvodnog kanala oborinskih voda uz tržnicu

POZIV-Izgradnja tržnice Grohote i odvodnog kanala oborinskih voda uz tržnicu
MAPA1-ARHITEKTURA (tehnički dio)
MAPA2-KONSTRUKCIJA(tehnički dio)
MAPA3-VIK(tehnički dio)
MAPA4-ELEKTROINSTALACIJE(tehnički dio)
Troskovnik VIK -tržnica (1)
Troškovnik elektroinstalacija
TRŽNICA troskovnik -arhitektura