OPĆINA ŠOLTA

Podkuća 8, 21430 Grohote

+385 (0)21 654 123

+385 (0)21 654 130

E-mail: opcina.solta@osolta.tcloud.hr

POŠALJITE NAM PORUKU

Vaše ime

Vaša email adresa

Predmet

Vaša poruka