Pozivaju se svi građani koji su zainteresirani za upis svoje djece u jaslice da se jave i ispune za to predviđeni obrazac. Obrazac je potrebno popuniti do 09. travnja 2018. godine, a isti se može preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića u Grohotama, Podkuća 31, Grohote u radnom vremenu od 08.00 do 16.00 sat