REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OBAVIJEST

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šolta zaprimati će Izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća po slijedećem rasporedu:

– 11. i 12. svibnja 2017.- od 8:00 do 15:00 sati
– 13. svibnja 2017.- od 09:00 do 16:00 sati

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šolta radi u prostorijama Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote.

PREDSJEDNICA:

mr.sc. Nataša Nazor Jovović, dipl. iur.