Nikola Cecić-Karuzić, ing.

Načelnik Općine Šolta


Izjava_o_sukobu_interesa_načelnik.pdf

mr.sc.Nataša Nazor – Jovović

Pročelnik

Tonkica Spicijalić

Viši financijski stručni suradnik

Josipa Bezić

Stručni suradnik za porezna potraživanja

Katja Tramontana Domaćina

Upravni referent

Mirjana Kliškinić

Računovodstveni referent

Welda Begović

Administrativni tajnik

Sandro Sinovčić

Komunalni redar