Zbog problema ostvarivanja prava dobivanja usluge fizikalne terapije stanovnicima na području otoka Šolte, načelnik Općine Šolta upriličio je sastanak s predstavnicima ugovornih ustanova za njegu i fizikalnu terapiju u kuci- “Tanja”, “Vita”i “Sano” , gdje su raspravili smo sve probleme s kojima se susrecu ustanove u situacijama kada fizikalnu terapiju treba pružiti pacijentu na otoku Šolti.
Ovom sastanku prethodio je sastanak s ravnateljicom HZZO-a u Splitu dr. Nataliom Bralić po čemu su svi suglasni kako naši otočani moraju imati mogućnost ostvarivanja istih prava na zdravstvene usluge kao i ljudi koji žive na kopnu pa su upućeni prijedlozi HZZO-u i radnoj skupini zaduženoj za izradu novog Zakona o otocima gdje smo zatražili da se definiraju posebni standardi za stanovnike otoka.
Do konačnog očitovanja nadležnih ustanova i ministarstava, načelnik Općine Šolta dogovorio je s ustanovama da započnu s fizikalnom terapijom već od ponedjeljka, 15. svibnja na otoku Šolti. Općina Šolta dati će svu potrebnu potporu kako bi naši stanovnici imali usluge na svom otoku i u svom domu.