Filip Dobrošević rođen je u Donjem Selu 1930. godine, osnovnu školu pohađao je do drugog svjetskog rata u Donjem Selu, a nakon rata, od 1946. godine, u Grohotama.
1947. godine osnovana je u Splitu škola za primijenjene umjetnosti. Filip Dobrošević je završio petogodišnje školovanje u na toj školi – smjer kipar.
1954. godine pozvan je po preporuci Umjetničke škole, a na traženje tadašnjeg direktora Konzervatorskog zavoda akademika Cvite Fiskovića, da učestvuje u osnivanju Konzervatorske radionice –prve u Dalmaciji.
Kako nije imao iskustva, a ni potrebne restauratorske naobrazbe, odmah je poslan na usavršavanje restauratorskog rada u Zagreb.
Godinu dana se školovao u Restauratorskom zavodu jugoslavenske akademije na Zrinjevcu gdje se upoznao sa osnovama rada kako treba spašavati umjetničko blago kojim Dalmacija obiluje.
Radio je kao restaurator na dosta vrijednih umjetnina od Rovinja do Kotora.
Surađivao je s najpoznatijim restauratorima Zagreba, Beograda i posjećivao radionice u susjednoj Italiji-Firenci.
Prošle 2014.godine u Palači Milesi u Splitu na prigodnoj svečanoj proslavi proglašen je pionirom restauratorstva u Dalmaciji i momentalno najstarijim restauratorom u Hrvatskoj koji još radi.
Nakon odlaska u mirovinu posvetio se obnovi i konzerviranju ikona te je soju prvu izložbu upriličio u utorak, 25. kolovoza 2015. Godine upravo u glaeriji naše Bratske kuće u Grohotama.
Za gospodina Dobroševića kažu kako je tanana duša koja ima nježnu ruku posuđenu od samog Michelangela. Putujući i radeći po čitavoj Hrvatskoj i restaurirajući umjetnička djela po crkvama, Filip Dobrošević dobio je sjajno nadahnuće da brojne od njih i sam preslika na platno – doduše u njegovom slučaju to platno je podloga rađena od bolonjske krede i zečjeg tukala, a slike su nastale u tehnici tempera na dasci.
Ikone koje slika pretežno su iz crkava sa dalmatinskog područja, no ima ih od Kotora do Rovinja, čak među njima naći ćete i čuvenu Gospu od Škrpjela.
Uz nju na izložbi možete vidjeti i Spinutsku Gospu, vrijednu renesansnu sliku iz 16-tog stoljeća i Gospu od Dobrica – također iz 16-17-tog stoljeća koja je prenesena iz Klisa zbog straha od upada Turaka i zovu je „Uskočka Gospa“ – a zaštitnica je hrvatske vojske.
Među slikama nalazi se i slika Isusova sa hrvatskim grbom društva „Srca Isusovog“ iz 19. Stoljeća sa zanimljivom parolom: „Srce moje koji štuje, niti kune niti psuje“. Poruka koje se uvijek dobro ispočetka prisjetiti.
Filipa Dobroševića pamte naši Šoltani po volonterskoj restauraciji Crkve svetog Martina i svete Jele u Donjem Selu, a kroz svoj rad uvelike je zadužio šoltansku baštinu.