1. ožujka - Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u RH


1. ožujka obilježava se Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u RH

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1990.g. svojom Rezolucijom odredila da se 1. ožujka obilježava Međunarodni dan civilne zaštite. Vlada RH je 21. siječnja 1992.g. svojom Odlukom, 1. ožujka proglasila Danom civilne zaštite u našoj zemlji, a što je bio prvi korak Republike Hrvatske, od dobivanja samostalnosti, u izražavanju svoje temeljne orijentacije za uspostavljanje veza, suradnje i komunikacije sa zemljama svijeta u djelatnosti civilne zaštite.

Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina 20. stoljeća. Prema povijesnim zapisima, preteča civilne zaštite u Hrvatskoj rođena je idejom o potrebi zaštite stanovništva nakon potresa, koji je 1884. godine pogodio Zagreb.

Sadašnje vrijeme mnogo je opasnije od načina života kakvim se nekad živjelo i sasvim je izvjesno kako je ljudska svijest o nesrećama i katastrofama sve prisutnija. Zaštita i spašavanje stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara te okoliša postaje važno područje djelovanja i interesa čovječanstva. Ne samo zato što su ratna razaranja u suvremenim ratovima sve teža, a civilne žrtve sve veće, nego i zato što su prirodne i tehničko-tehnološke nesreće, ekološke nesreće sa nesagledivim posljedicama sve ekstremnije i učestalije. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velikih nesreća i katastrofa.


Općina Šolta i Stožer CZ Općine Šolta
svim djelatnicima i pripadnicima operativnih snaga civilne zaštite, službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti, udrugama i građanima od značaja za sustav civilne zaštite,
čestita Dan civilne zaštite i želi mnogo uspjeha u izvršavanju njihovih zadaća  i aktivnosti.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.