Aktualnosti u provedbi projekata


Na području Općine Šolta, sukladno planovima provode se brojni projekti kojima se nastoji poboljšati kvaliteta života njenih stanovnika, bilo kroz infrastrukturu (cestovnu, vodovodnu, energetsku, komunalnu…), usluge, dostupnost sadržaja i očuvanjem okoliša, financiranu samostalno ili iz više izvora.

Na našoj web strani možete uvijek pročitati aktualnosti u provedbi projekata koji su u tijeku, novosti o dodjeli sredstava projektima, planove ili saznati o završenim projektima na poveznici Investicijski projekti.

Naš otok bilježi pozitivne demografske trendove te s tim u skladu s tim postoji potreba za dogradnjom dječjeg vrtića. U srpnju je prijavljen projekt dogradnje predškolske ustanove na otoku Šolti kako bi dijelom bespovratnim sredstvima putem natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dijelom vlastitim sredstvima bio realiziran za potrebe naših najmlađih sugrađana i njihovih obitelji te je s danom ove objave projekt prošao prvu fazu evaluacije.

S ciljem sigurnosti odvijanja prometa, prijavljen je projekt rekonstrukcije potpornih zidova u Rogaču i Stomorskoj na natječaj SDŽ, a u tijeku je njegova provedba.

Tako su Splitsko - dalmatinska županija i Općina Šolta potpisale su ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekt Sanacije potpornih zidova u Rogaču i Stomorskoj, a temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu, tim putem dodijeljena su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna Općini Šolta za sanaciju potpornih zidova na pomorskom dobru u Rogaču i Stomorskoj. Radovi na sanaciji potpornih zidova u Rogaču su u završnoj fazi i još je potrebno sukladno projektnoj dokumentaciji, obložiti ih kamenom s ciljem da se uklope u okoliš.

Splitsko - dalmatinska županija i Općina Šolta potpisale su također i ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekt Postavljanje pametnih klupa na otoku Šolti, a temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu.

Ovim ugovorom dodjeljuje se 30.000,00 kuna Općini Šolta za postavljanje pametnih klupa.

U ovoj fazi projekta, bit će postavljene tri pametne klupe i s ciljem razvoja turističke infrastrukture i sadržaja, no svakako i u prvom redu s poboljšanjem sadržaja za naše stanovnike.

Ono što je posebno važno u sferi zaštite okoliša, jest provedba postupka sanacije neuređenih, takozvanih divljih odlagališta otpada, čime se kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš i prirodne resurse. Cilj je u čitavom razdoblju trajanja odlagališta otpada smanjiti štetne utjecaje na okoliš i zaustaviti odlaganje građevinskog materijala za to nepredviđena mjesta.

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, po Javnom pozivu na kojeg se Općina Šolta prijavila i u cijelosti ispunila sve uvjete, je odobrio sredstva pomoći za realizaciju projekta u iznosu 510.000,00 kuna, što čini 60% procijenjenih i opravdanih troškova.

Općina Šolta osigurala je preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju projekta uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, odnosno na tzv. divlja odlagališta, a koji iznosi ukupno 850.000,00 kuna te je na taj način sanirano mjesto na kojem se nalazio otpad odbačen u okoliš na predjelu Vrvotine, u Gornjem Selu te je planirana sanacija još jednog divljeg odlagališta otpada odbačenog u okoliš.

Također je u sklopu projekta sanacije s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan ugovor u svrhu oporabe 1700 kubičnih metara materijala u svrhu održavanja cesta, puteva, plaža …

Završena je i gradnja zidića uz cestu na predjelu Donjeg Sela, sufinancirana od strane Županijskih cesta.

U sklopu modernizacije cestovne infrastrukture, bit će nastavljeni ljetos prekinuti radovi na projektu rekonstrukcije cijele prometnice i dogradnje pločnika uz cestu u Gornjem Selu, na dionici od spomenika do predjela Križice u duljini 940 metara, koji će značajno pridonijeti sigurnosti i kvaliteti odvijanja prometa, posebno sigurnosti pješaka, investitora Hrvatskih cesta, u suradnji s Općinom Šolta.

Kompleksnost projekta je zahtijevala dodatne napore i prolongiranje radova kako bi se kvalitetno izveo cijeli projekt jer se na njegovom području obuhvata nalaze ključni energetski, vodoopskrbni i telekomunikacijski elementi. Kompletna rekonstrukcija ove dionice uključuje osim - sanacije kolnika, dogradnje pločnika te rekonstrukcijom javne rasvjete, modernizacije prometne opreme i signalizacije, čime se podiže komunalni standard naselja i ono najvažnije za naše sugrađane - osiguravaju se uvjeti za sigurno odvijanje prometa i pješaka i vozila i polaganje kabela visokog i niskog napona u nadležnosti HEP-a te kompletnu zamjenu neadekvatne vodoopskrbne cijevi koja je glavni vodoopskrbi cjevovod za šire područje te izradu novih priključaka.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.