Betlehemsko svjetlo je stiglo na Šoltu!


Jutros, 16. prosinca, je na Šoltu stiglo Betlehemsko svjetlo - simbol mira, ljubavi, prijateljstva i dobrih želja.

Izviđači Alen i Ratko, članovi Saveza izviđača Hrvatske, donijeli su ovo  svjetlo kao simbol mira i dobra među ljudima na naš otok. 

Ove godine zbog pandemije koronavirusa na malo drugačiji način svjetlo je doneseno u Hrvatsku.

Austrijski izviđači nisu mogli otići u Betlehem po svjetlo u Spilju Isusova rođenja kao što su to činili do sada. Svjetlo je ove godine upalila devetogodišnja Maria Khoury iz Betlehema, u Tel Aviv ga je odnio kamerman Walid Kamar iz Jeruzalema, a u Austriju je proslijeđeno zrakoplovom - što je čudesno jer zbog posebnosti tog načina prijevoza i jedini gorući plamen koji se smije prevoziti jest Olimpijski plamen i Betlehemsko svjetlo. U Linzu su svjetlo preuzeli izviđači iz Austrije, a nakon mise koja se održala u Salzburgu 12. prosinca, austrijski izviđači fenjere sa Svjetlom raznijeli su prema susjednim državama.

Hrvatski izviđači su po svjetlo otišli do granice da bi ga dalje prenosili našom domovinom.

Betlehemsko svjetlo mira je program započet u Austriji 1986. godine u sklopu dobrotvorne misije za djecu s teškoćama i osobe u potrebi. Proširio se u više od 20 zemalja u Europi, kao i u Americi.

Jutros nakon što su izviđači donijeli svjetlo na naš otok, načelnik Općine Šolta, Nikola Cecić – Karuzić sa suradnicima, predao je Betlehemsko svjetlo učenicima OŠ „Grohote“, Dječjeg vrtića u Grohotama, DVD-u Grohote i župniku don Daliboru Milini koje sada svijetli u crkvi sv. Stjepana u Grohotama.

Paljenje i podjela Betlehemskog svjetla mira podsjeća da ljudi dobre volje žele jedni drugima mir i dobro te da je zadatak svih nas da širimo mir među ljudima.

U ovim izazovnim vremenima to je ono što nam svima treba – neka svijetli na našem otoku i neka uđe u naša srca i domove, da bismo širili mir i dobro jedni među drugima, kao što se svjetlo proširilo Šoltom u ovo predblagdansko vrijeme kada nam nada i mir trebaju najviše.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.