Časopis Bašćina


Časopis za povijest i kulturu otoka Šolte “Bašćina”, urednika Dinka Sule, zbornik je šoltanske povijesti, tradicije, običaja, života na otoku, šoltanske flore i faune.  Važnost i uloga koju časopis "Bašćina" zauzima na kulturnom miljeu otoka Šolte, neprocjenjiva je Još od prvog broja izdanog 1991. godine, na inicijativu pokojnog načelnika (Općine Šolta 1993-1997) , maslinara i vizionara Dobroslava Elezovića, koji je u predgovoru jedne od prvih izdanja "Bašćine" napomenuo:

„Bašćina“ će biti onakva kakvom je mi učinimo, a ona stara, draga i neotuđiva bašćina onakva kakvom je očuvamo za naraštaje koji dolaze.” 

Nadamo se da ćemo sve brojeve objavljenih “Bašćina” objaviti i u digitalnom obliku, za sada su dostupni slijedeći brojevi: 


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.