Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta


Općina Šolta, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:

Informaciju
o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije procjene utjecaja na okoliš
 Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta


Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš ID PPU Općine Šolta:

Adresa dostave: Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohotea, s naznakom: „SPUO za ID PPU Općine Šolta“.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

Odluka i cjeloviti tekst INFORMACIJE o provedbi postupka:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.