INFORMACIJA o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko-turističke zone Uvala Šipkova-Maslinica


Općina Šolta, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:


INFORMACIJU
o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko-turističke zone Uvala Šipkova-Maslinica
i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta
za područje Uvale ŠipkovaOpćina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.