Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta


Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta

OBVEZATNE UPUTE ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 1/16 i 19/21).

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke utvrđuju i predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutima, odnosno posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste .

Predlaganje kandidacijskih lista birača

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači.

Kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti propisani broj potpisa u zavisnosti od broja birača na području mjesnog odbora i to:

      - do 350 birača – 25 potpisa

      - od 350 do 500 birača – 35 potpisa


Potpisi birača prikupljaju se na obrascu u koji se unose slijedeći podaci:

- ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata

 - ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Kad birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Kandidat može biti podnositelj i potpisnik kandidacijske liste na kojoj se kandidat nalazi.

... PROČITAJTE DETALJNE UPUTE ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

Rok za kandidiranje

Kandidacijske liste moraju prispjeti (biti zaprimljene) Povjerenstvu do 09. studenoga 2021. godine do 24:00 sati.Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šolta u vremenu zaprimanja kandidacijskih lista/kandidatura za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolte u 2021., radi u prostorijama Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote po slijedećem rasporedu:

- 27., 28. i 29. listopada 2021.- od 8:00 do 13:00

- 2., 3. 4. i 5. studenoga 2021.- od 8:00 do 13:00

- 8. i 9. studenoga 2021.- od 8:00 do 15:00


- DETALJNE UPUTE, OBRASCI , KANDIDACIJSKE LISTE, PRIKUPLJANJE POTPISA


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.