Izmjene plovidbenog reda trajekta na liniji 636 Rogač -Split- Rogač od 16.07.2020.


Plovidbeni red trajekta na liniji 636 Rogač -Split- Rogač od 16.07.2020.


Uvodi se VI. polazno-povratno putovanje na državnoj trajektnoj liniji br.636 Rogač-Split-Rogač, od četvrtka 16.07.2020.god


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.