izrada Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Šolta uz financijsku potporu EU


Temeljem članka 32. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 71/16, 15/17, 17/17 i 27/17), članka 57. Pravilnika o provedbi Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 48/18 i 91/18), Natječaja za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« od 27. ožujka 2017. godine, njegovih prvih izmjena od 18. svibnja 2017. godine i njegovih drugih izmjena od 28. srpnja 2017. godine, objavljenih na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donosi


O D L U K U  O  D O D J E L I  S R E D S T A V A

I

Korisniku OPĆINA ŠOLTA (OIB 38621571773) iz Šolte, Podkuća 8, 21430 Grohote (dalje u tekstu: Korisnik) dodjeljuje se potpora u iznosu od 81.250,00 kn (slovima: osamdesetjednatisućadvjestopedeset kuna i nula lipa za ulaganje u izradu Strateškog plana razvoja turizma sukladno Tablici troškova i izračuna potpore koja se nalazi u Prilogu 3. ove Odluke te čini njen sastavni dio.


ODLUKUA O DODJELI SREDSTAVA U CIJELOSTI I TABLICA TROŠKOVA I  IZRAČUN POTPORE u prilogu


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.