Izvješće o Javnoj raspravi stavljanja van snage DPU turističke zone Maslinica


IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI STAVLJANJA VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE MASLINICA, ŠOLTA

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, kao Nositelj izrade stavljanja van snage plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja turističke zone Maslinica – Šolta.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja turističke zone Maslinica – Šolta za javnu raspravu, utvrdio je načelnik Općine Šolta dana 24. travnja 2023. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja turističke zone Maslinica – Šolta sadržavao je tekstualni i grafički dio te njegovo obrazloženje.

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku ''Slobodna Dalmacija“ dana 25.04. 2023. godine, na mrežnim stranicama Općine Šolta dana 24.04.2023. te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dana 24.04.2023. godine.

Javni uvid se održao u periodu od 27. travnja do 04. svibnja 2023. godine.

Javno izlaganje održano je 04. svibnja 2023. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Šolta.

IZVJEŠĆE:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.