JAVNA RASPRAVA o prijedlogu ID UPU ugostiteljsko- turističke zone Uvala Šipkova- Maslinica i s tim u vezi ID PPU Općine Šolta


Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, o b j a v lj u j e

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Uvala Šipkova- Maslinica ( Službeni glasnik Općine Šolta 2/11) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta za područje Uvale Šipkova ( Službeni glasnik Općine Šolta 06/06, 05/10, 09/10,2/12, 9/15, 26/15,23/16, 3/17-pročišćen tekst, 17/17 ispravak, 9/18 i 11/19) i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš

Javna rasprava trajat će od 28. studenog 2022. godine do 28. prosinca 2022. godine

Javno izlaganje održati će se 14. prosinca 2022. godine u 08:30 sati u zgradi Općinske vijećnice Općine Šolta, Podkuća 8 u Grohotama.


Detalji Javne rasprave / Dokumenti


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.