Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Grohote-Rogač - III


Na temelju odredbe članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Grohote Rogač-III, KLASA: 350-02/19-01/04, URBROJ: 2181/03-03-20-28 od 25. kolovoza 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Grohote-Rogač  
(„Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 08/11, 04/13 i 11/16) – (III) Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.