JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Turističke zone Maslinica


JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu prijedloga stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Turističke zone Maslinica
 („Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 05/02, 06/03 i 09/05)

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Turističke zone Maslinica.

Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Turističke zone Maslinica se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (Odredbi za provođenje, kartografskog dijela i sažetka za javnost).

Javna rasprava trajat će od 27. travnja do 04. svibnja 2023. godine.

Prijedlog stavljanja izvan snage DPU Turističke zone Maslinica biti će izložen javnom uvidu u zgradi Općine Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 13:00 sati i na web stranici Općine Šolta (www.solta.hr).

Javno izlaganje održati će se 04. svibnja 2023. godine u 08:15 sati u zgradi Općinske vijećnice Općine Šolta, Podkuća 8 u Grohotama.


Dokumenti, tekstualni i grafički,  način kako uputiti očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na izloženi prijedlog ....


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.