Javni natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Šolta


21.3.2023. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Šolta raspisuje
J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor direktora Turističke zajednice Općine Šolta
na mandatno razdoblje od 4 godine

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja.
Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo preporučenom poštom, te će se valjanim prijavama smatrati one koje su poslane s poštanskim žigom zaključno s 28.3.2023. do 17 sati. 

Detalji natječaja:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.