JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta– viši stručni suradnik – komunalni redar/ PONIŠTEN


- poništen
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
– viši stručni suradnik – komunalni redar – 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist – ekonomski, pravni ili tehnički fakultet,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– položeni državni stručni ispit;
– položeni vozački ispit B-kategorije;
– dobro poznavanje rada na računalu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu«, sve u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, preporučeno poštom ili osobno na adresu.

SVI DETALJI NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NARODNIM NOVINAMA na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8335561.html


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.