Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Šolta


Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Šolta, KLASA: 320-01/21-01/02, URBROJ: 2181/03-01-21-10, od 06.04.2021. godine, Općinsko vijeće Općine Šolta na 45. sjednici održanoj 06.04.2021. godine, objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za područje Općine Šolta


*****************
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Šolta .

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Šolta, KLASA: 320-01/21-01/02, URBROJ: 2181/03-01-21-10, od 06.04.2021. godine (Službeni glasnik Općine Šolta br.7/21)

*****************
Obavijest o javnom otvaranju ponuda


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.