Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Šolta


Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Šolta, KLASA: 320-01/20-01/04, URBROJ: 2181/03-04-20-13 od 14. 09. 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Šolta na 39. sjednici, održanoj 14.09. 2020. godine, objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje  Općine Šolta  

_______________________________________________
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Šolta , Podkuća 8, Grohote u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Šolta .


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.