JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti – frizerski salon


Raspisuje se

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, za obavljanje djelatnosti – frizerski salon u Grohotama na adresi Trg Eugena Buktenice 1

Pisane ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno na protokol Općine Šolta u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, tako da fizički pristignu najkasnije do 26. listopada 2022. godine do 12,00 sati u Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta.

Detalji Javnog natječaja


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.