JAVNI POZIV - izbor predstavnika Općine Šolta u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Šolta


Na temelju članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta, broj 06/2021) i članka 6. Uredbe o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04) Općinski načelnik dana 12. kolovoza 2021. godine raspisuje

     JAVNI POZIV
   za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor predstavnika Općine Šolta u
 Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine ŠoltaTraženu dokumentaciju  (iz točke IV.) kandidati dostavljaju na adresu Općine Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, poštom ili osobno u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici Općine Šolta
ROK ZA PRIJAVE PRODUŽUJE SE DO 28.08.2021.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.