Javni poziv - Mjera 4.- POTPORA ZA POTICANJE SADNJE U BILJNOJ PROIZVODNJI


Javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Šolta
za Mjeru 4.- POTPORA ZA POTICANJE SADNJE U BILJNOJ PROIZVODNJI. 

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Šolta ( 2022.- 2024.) „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj (5/2022.),i Pravilnika o postupku dodjele sredstava potpore za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3., Mjeru 4., Mjeru 5., Mjeru 6., Mjeru 7., Mjeru 8. i Mjeru 9. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Šolta (2022.-2024.) koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Šolta odobravaju se sredstva za potporu: poticanje sadnje u biljnoj proizvodnji.

Potpora se dodjeljuje sukladno usvajanju Uredbe Komisije(EU)2019/316 od 21.veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 i primjeni članka 107.i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51) povećava se maksimalni iznos potpore sa 15.000 na 20.000 EUR tijekom tri godine.

Pozivaju se: fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem, poljoprivrednom proizvodnjom i ulaganjem na području otoka Šolte.

Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Općine Šolta.

CJELOVITI TEKST JAVNOG POZIVA I OBRASCI ZA PRIJAVU:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.