Javni poziv-savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Plana korištenja JPP na području Općine Šolta za 2023.g.


J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2023. godinu

Općina Šolta poziva zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju kvalitetnijeg Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2023. godinu. Popunjeni propisani obrazac dostaviti do 30.11.2022. godine.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.