JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih medija – televizijskih postaja u 2023. godini


 JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih medija – televizijskih postaja u 2023. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih medija – televizijskih postaja u 2023. godini, što podrazumijeva proizvodnju i objavu kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Šolta.
Prijave moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Šolta, najkasnije do 12.12. 2022. g. do 10:00 sati. 


Cjelokupni sadržaj Javnog poziva i obrasci:


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.