JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta


JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta 

Javna priznanja Općine Šolta za koja se podnose prijedlozi su:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Šolta
  2. Nagrada za životno djelo
  3. Nagrada Općine Šolta 
    - osobna
    - skupna
  4.  Priznanje Općine Šolta

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Šolta podnosi se u pisanom obliku Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, u roku 15 dana od dana objave Poziva, zaključno sa 28.06.2022. godine, i mora sadržavati podatke kako je navedeno u priloženom Pozivu.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.