Javni poziv za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2022. godinu -IZVJEŠĆE


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2022. godinu

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju kvalitetnijeg Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2022. godinu. Prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote do 26. studenog 2021. godine.

- svi detalji javnog poziva:Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.