JAVNI POZIV


Općina Šolta
Podkuća 8  Grohote
OIB: 38621571773

       Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se

 JAVNI POZIV

       Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta I kategorije - redni broj 8 Stomorska - Gornja Krušica (Put Krušice) u naselju STOMORSKA u k.o. GORNJE SELO, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

       Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Šolta

      Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstana cesta I kategorije - redni broj 8 Stomorska - Gornja Krušica (Put Krušice) izradit će tvrtka GEOTEHNA d.o.o. za geodetske i katastarske poslove, projektiranje i konzalting, Slavićeva 39, Split

      Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 14.04.2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 13. srpnja 2021. u vremenu od 9.00 do 10.00 u prostorijama stare škole u Stomorskoj, Sv. Nikole 26.
Za više informacija javite se na adresu Geotehne U Splitu, Slavićeva 39 odnosno telefon 021/486-404 ili na mail geotehna@st.t-com.hr  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.