Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji - upitnik


Lag Škoji, kako smo pisali po održanoj radionici, u postupku je izrade Lokalne razvojne strategije za programsko razdoblje 2023.-2027. kojom će se omogućiti nastavak financiranja projekata na području otoka Hvara, Visa i Šolte.

U dosadašnjem konzultacijskom procesu definirana su dva strateška cilja:

1. OTPORNO, KONKURENTNO I CJELOGODIŠNJE OTOČNO GOSPODARSTVO KOJE DOPRINOSI SAMODOSTATNOSTI ŽIVOTA I RADA NA OTOCIMA

2. OČUVANI I UNAPRIJEĐENI OTOČNI OKOLIŠ, SADRŽAJI I INFRASTRUKTURA KOJI DOPRINOSE POVEĆANJU KVALITETE DRUŠTVENO-GOSPODARSKOG ŽIVOTA NA OTOCIMA

U ovoj fazi potrebno je preciznije definirati intervencije kojima će se konkretnije opisati tipovi ulaganja, a koji će se podruprijeti iz alokacije LAG-a nakon njegove akreditacije za novo programsko razdoblje.

Pored ulaganja u poljoprivredu i nepoljoprivredne aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava u nadolazećem programskom razdoblju putem LAG-a moguće je financirati i pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih gospodarskih subjekta, a za što LAG dosad nije imao mogućnosti.

Nažalost, ukupna alokacija kojom će LAG raspolagati, nedostatna je za pokrivanje svih navedenih mogućih ulaganja stoga Vas molimo da popunjavanjem upitnika u privitku doprinesete što kvalitetnijem odabiru intervencija.

Upitnik je dostupan OVDJE  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.