Maslinica - Kulturni krajolik otočića Stipanska, konstruktivnu i građevinsku sanaciju sufinancira Ministarstvo kulture i medija RH


U provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu,
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Općina Šolta dana 14. rujna 2021. sklopili su ugovor kojim Ministarstvo osigurava sredstva u iznosu 60.000,00 kuna za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara i to za konstruktivnu i građevinsku sanaciju  u projektu  Maslinica - Kulturni krajolik otočića Stipanska*.


*Otočić Stipanska nalazi se na zapadnoj strani otoka Šolte, nedaleko od naselja Maslinica. Istraživanjima je potvrđeno postojanje jednobrodne starokršćanske bazilike pravokutnog tlocrta s apsidom na istočnoj strani i dvije pravokutne prostorije na sjevernoj te narteksom na zapadnoj strani. Dimenzije bazilike su 10, 25 x 6,70 m, a zidovi su građeni rustičnom tehnikom lomljenaca u nepravilnim redovima. Po načinu gradnje izdvaja se sjeverni zid sjeverne pravokutne prostorije (prothesis) koji na unutarnjem licu ima karakteristične skošene sljubnice, a pravokutno priklesano kamenje je slagano u nešto pravilnije redove.
Središnji dio apside i sjeverni zid spomenute sjeverne prostorije sačuvani su do visine od oko 3 m. Bazilika u Stipanskoj po svojim stilskim karakteristikama datira se u 5.-6. st., po načinu gradnje vrlo je slična onoj u Grohotama. Vjerojatno je bila posvećena Sv. Stjepanu te je dala ime i cijelom otočiću. Uvjeti života na otočiću su izrazito povoljni: veće plodno polje, a izvori pitke vode nalaze se u jednoj od brojnih otočnih špilja. Osim ostatak crkve tu se nalazi i nekoliko novovjekovnih poljskih kućica koji su sagradili lokalni stanovnici te nekoliko vapnenice na sjeverozapadnoj strani otočića.

Lokacija: Maslinica, Klasifikacija: kulturni krajolik, Vrijeme nastanka: 4. st. do 19. st., Oznaka kulturnog dobra: P-5118
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik, Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro, 
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.