Modrulj 2 u Rogaču


Danas, 17. lipnja, u Rogač je uplovio brod Obalne straže RH, Modrulj 2.

Hrvatskoj ratnoj mornarici nedavno su na korištenje predane dvije takve brze brodice VHB M-46.

Riječ je o brodicama koje su nabavljene temeljem Sporazuma o nabavi dva plovila za nadzor morskog ribarstva u sklopu zadaća i nadležnosti MORH-a.

Brze brodice VHB M-46, osim za nadzor morskog ribarstva, koriste se i za druge zadaće, kao što je traganje i spašavanje na moru i sl.

Izvrsno su opremljene za rad u brojnim izazovnim situacijama.

Načelnik se susreo s pripadnicima Obalne straže HRM, koji su ponudili suradnju stavivši se na raspolaganje   u situacijama koje to zahtijevaju.    Općina Šolta - Natječaji

    Natječaji

    Općina Šolta - iTransparentnost

    iTransparentnost

    Općina Šolta - Službene novine

    Službeni glasnici

    Općina Šolta - Javna nabava

    Javna nabava

    Općina Šolta - Proračun

    Proračun Općine Šolta

    Općina Šolta - Investicijski projekti

    Investicijski projekti

    Općina Šolta - Natječaji

    Natječaji

    Općina Šolta - iTransparentnost

    iTransparentnost

    Općina Šolta - Službene novine

    Službeni glasnici

    Općina Šolta - Javna nabava

    Javna nabava

    Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.