Načelnik održao sastanak s udrugom Osmijeh i savjetnicom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom


U utorak, 27. rujna 2022. načelnik Nikola Cecić Karuzić je održao je radni sastanak sa savjetnicom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Majom Karaman Grbavac iz Područnog ureda u Splitu i članovima udruge Osmijeh – udruge za socijalnu integraciju svih dobnih skupina otoka Šolte, a na temu suradnje na području prevencije i zaštite prava osoba sa invaliditetom, koje uključuju i djecu s poteškoćama u razvoju.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je nezavisna državna institucija čija je osnovna uloga zaštita, praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske međunarodnih ugovora i zakona.

Svi građani Republike Hrvatske mogu se obratiti pravobranitelju za osobe s invaliditetom i podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja do značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

CIlj ovog sastanka je bio upoznati savjetnicu pravobraniteljice s radom udruge te jedinicu lokalne samouprave i udrugu Osmijeh sa savjetodavnom ulogom ureda Pravobraniteljice kako bi u slučaju potrebe dobili svu podršku koju ova institucija možete pružiti, prvenstveno savjetodavnu i pravnu, što će udruzi biti potrebno u daljnjem radu i JLS-u. 


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.