Načelnik se sastao s predstavnicima Hrvatskih cesta vezano uz obnovu prometnice u Gornjem Selu i izgradnju zaobilaznice u Grohotama


Projekti koje Hrvatske ceste planiraju u suradnji s Općinom Šolta na području našeg otoka, kao što su sanacija prometnica i izgradnja novih od velikog su značaja za naša mjesta i naš otok – podizanje komunalnog standarda te kvalitetu i sigurnost odvijanja prometa – što je posebno važno i za pješake i za vozila.

Načelnik Nikola Cecić Karuzić danas, 26. svibnja, se sastao s gospodinom Nevenom Matijevićem, rukovoditeljem poslovne jedinice Hrvatskih cesta u Splitu, odgovornom osobom za regionalno područje od Zadra do Dubrovnika te s gospodinom Miroslavom Jakovčevićem, inženjerom građevine i projektantom iz Triviuma d.o.o., koji je projektirao sanaciju ceste D111 na dionici u Gornjem Selu. Posjetili su lokacije na kojima će se izvesti dva važna projekta investitora, Hrvatskih cesta, a to su spomenuta sanacija ceste i dogradnja pločnika te obnova javne rasvjete na dionici u Gornjem Selu (koji smo najavili nedavno) te izgradnja nove zaobilaznice u Grohotama. Projekt sanacije ceste u Gornjem Selu je projekt vrijedan tri milijuna kuna i uskoro će krenuti u realizaciju. Važno je napomenuti da predmet zahvata nisu postojeći ogradni zidovi te da će se svakoj čestici uz cestu ostaviti mogućnost priključka na istu.

Projekt izgradnje nove zaobilaznice u Grohotama predstavlja nužan odgovor na aktualnu prometnu potražnju u središnjem otočkom mjestu.

Svrha poduzimanja ovog zahvata je preusmjeravanje prolaznog cestovnog prometa koji prolazi glavnom cestom središta mjesta Grohote na cestovnu prometnicu lociranu na rubno podučje. Razgovaralo se i o izgradnji nogostupa u predjelu Radovanje uz cestu.

Osuvremenjivanjem prometne mreže i izgradnjom nove obilaznice će biti riješen dio problema vezanih uz odvijanje prometa, s naglaskom na sigurnost prometa u našim mjestima.

Izrađen je idejni projekt, a u tijeku je usklađivanje s PPUOŠ i parcelacija zemljišta nakon čega slijedi izrada potrebne dokumentacije.

Provođenje ovih planskih aktivnosti - sanacija ceste, dogradnja nogostupa i obnova javne rasvjete u Gornjem Selu i izgradnja zaobilaznice u Grohotama od raskrižja kod ambulante Grohote do predjela Radovanje, vrlo je važno za mještane, ali i za turiste, a zahvaljujući ovim investiciji promet otokom bit će mnogo sigurniji i kvalitetniji.

Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i obnovu otočkih prometnica su vrlo važne za život stanovništva na otoku, a istodobno i za pružanje puno kvalitetnije turističke usluge u sezoni i ostvarivanje gospodarskih potencijala.

Stalnim ulaganjima u komunalnu i kroz suradnju s Hrvatskim cestama, u prometnu infrastrukturu na svom području, Općina Šolta nastoji stvoriti dobre uvjete za cjeloviti razvoj otoka, posebno u ovom važnom segmentu i za sve svoje građane.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.