Načelnik


e-mail: nacelnik@solta.hr

Nikola Cecić- Karuzić 


Nikola Cecić- Karuzić rođen je 19.01.1954.god. Osnovnu školu završio je na rodnom otoku Šolti u Grohotama. Srednju tehničku školu završio je u Splitu, te Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu i stekao zvanje inženjera prometa. Svoje radno iskustvo stekao je u tvornici alatnih strojeva „Dalmastroj“ d.d. Split, , te „Dalstroj-Prvomajska“ gdje je obnašao dužnost tehničkog direktora do 1991.g. Od 1991.do 2008.god. član je Uprave i  direktor u  tvornicama „Dalstroj“ Split, te sestrinskoj firmi „Adriastroj“ Split. Na lokalnim izborima 2009.godine izabran je za Načelnika Općine Šolta, te do danas u četvrtom mandatu obnaša dužnost Načelnika. Aktivno sudjeluje u sportskom, društvenom i kulturnom životu otoka. Aktivni je član mnogih udruga, a obnašao je i dugogodišnje funkcije predsjednika pojedinih udruga na Šolti.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.


IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA - Općinski načelnik


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.