Obavijest iz Doma zdravlja Ambulante Grohote - prijave za cijepljenje protiv Covid-19


Ambulante opće/obiteljske medicine Grohote
obavještavaju zainteresirane korisnike
da se mogu


PRIJAVITI NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19

 na mail : cijepljenje.solta@gmail.com
ili na telefon 021/ 654 373


Za provođenje cijepljenja uspostavljen je jedinstveni punkt za sve građane na području otoka Šolte (kod dr. Senke Brajičić)  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.