Odluka APPRRR-a o dodjeli sredstava Općini Šolta za projekt krajobraznog uređenja parka Đardin


Temeljem članka 15. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 43. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 96/17, 53/18) i točke a), podtočke 5.2. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije (referentan oznaka:M19.2.1 – 2019/01) od 22. veljače 2019. te njegovom prvom izmjenom od dana 24. lipnja 2020. godine objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donio je 26. svibnja 2021. Odluku o dodjeli sredstava nositelju projekta "Projekt krajobraznog uređenja parka Đardin u Grohotama", Općini Šolta, koji pripada LAG-u  „ŠKOJI“. 

Temeljem pozitivno ocijenjenog drugog dijela Zahtjeva za potporu ovom Odlukom dodjeljuje najviši odobreni iznos potpore od 481.132,48 HRK za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.