Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš-ID UPU Maslinica (III)


Općinski načelnik Općine Šolta donio je 20. svibnja 2019. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Maslinica („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 01/13 i 05/15)-III, objavljeno u „Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 10/19), na temelju koje je Općina Šolta, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Maslinica („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 01/13 i 05/15) –III (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune ).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Maslinica („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 01/13 i 05/15)- III neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.