Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš


Nikola Cecić Karuzić, načelnik Općine Šolta je na temelju mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-01/21-041/0007 URBROJ: 2181/1-10/07-21-0002) od 19.02.2021. donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Maslinica i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta „Službeni glasnik Općine Šolta br. )

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Maslinica i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.