Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage „Detaljnog plan uređenja turističke zone Maslinica“ („Službeni glasnik općine Šolta“, br: 5/02, 6/03 i 9/05)


Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) i odredbe članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 01/18 i 04/20 ), Općinsko vijeće Općine Šolta na 43. sjednici, održanoj 26.01.2021. godine, donosi

O D L U K U

o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja
TURISTIČKE ZONE MASLINICA
(„Službeni glasnik Općine Šolta“, br: 5/02, 6/03 i 9/05)

Službeni glasnik Općine Šolta br. 1/2021


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.