Ostaci antičkog ribnjaka u Uvali Piškera, Nečujam, izradu dokumentacije i arheološka istraživanja sufinancira Ministarstvo kulture i medija RH


U provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Općina Šolta dana 14. rujna 2021. sklopili su ugovor kojim Ministarstvo osigurava sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara i to za izradu dokumentacije i arheološka istraživanja u projektu Ostaci antičkog ribnjaka* u Uvali Piškera u Nečujmu.


*U dnu uvale Piškera kod Nečujma na otoku Šolti nalaze se ostatci ogradnih zidova antičkog ribnjaka. Riječ je o kamenom nasipu dimenzija 64 x 3 x 1.5 metara s otvorom širine 3 metra u svom središnjem dijelu. Predmetni otvor je u antičko doba bio zatvoren pregradom čiji ostaci nisu sačuvani do danas. Nasip zatvara dno plitke uvale maksimalne dubine 3 metra koja se koristila za uzgoj i čuvanje žive ribe.

Lokacija: Nečujam,  Klasifikacija: arheološka baština,  Vrijeme nastanka: 2. st. do 4. st.,  Oznaka kulturnog dobra: P-5145
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno,  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.